Descargar EBOOK Thắp ngọn đuốc hồng autor NGUYÊN MINH gratis online


Descargar EBOOK Thắp ngọn đuốc hồng autor NGUYÊN MINH gratis online Título Del Libro: Thắp ngọn đuốc hồng
El autor del libro: NGUYÊN MINH
Idioma del libro: ES
El formato de libro: PDF, Epub, Doc, Txt
El editor: No data
ISBN 13: 9781721545995
El tamaño del archivo: 7.49 Mb

Read full description of the books:Trong khoảng và,i thập niê,n vừa qua, sự bù,ng nổ cá,c phương tiện thô,ng tin trê,n toà,n thế giới, và, nhất là, trê,n khắp cá,c thà,nh phố lớn ở Việt Nam ta, đã, mang đến những thuận lợi lớn lao thú,c đẩy sự tiến bộ vượt bậc trong hầu hết cá,c lã,nh vực khoa học, kỹ thuật, cô,ng nghệ, giá,o dục... Nhưng bê,n cạnh đó,, mô,i trường phá,t triển mới cũng đặt ra khô,ng í,t những khó, khăn thá,ch thức, những ưu tư lo ngại về sự phá,t triển tinh thần của thế hệ trẻ trong tương lai. Những ưu tư lo ngại nà,y là, hoà,n toà,n có, cơ sở thực tế. Như một cơn bã,o lốc trà,n qua, những yếu tố của nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại đang đe dọa xó,a mờ đi hoặc í,t nhất cũng là, là,m lung lay những giá, trị đạo đức, tâ,m linh trong cội nguồn văn hoá, dâ,n tộc. Điều nà,y đặc biệt đá,ng lo ngại đối với lớp trẻ, bởi cá,c em như những câ,y non cò,n chưa đủ thời gian để bá,m rễ sâ,u vững và,o lò,ng đất mẹ, chưa đủ thời gian để cảm nhận và, tiếp nhận đầy đủ những giá, trị tinh hoa từ truyền thống lâ,u đời do tổ tiê,n truyền lại, mà, đã, phải tiếp xú,c quá, nhiều, quá, sớm với những giá, trị văn hoá, ngoại lai. Mặc dù, phần lớn trong đó, có, những giá, trị tí,ch cực trong việc thú,c đẩy sự phá,t triển xã, hội về mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật, cô,ng ng


El autor es NGUYÊN MINH escribió un interesante libro titulado Thắp ngọn đuốc hồng. El libro de la publicó la editorial No data, y en este momento por el libro de Thắp ngọn đuốc hồng PDF ISBN (9781721545995) es necesario pagar 9.63 euros por copia. Sin embargo, en nuestro sitio, Le ofrecemos descargar el libro Thắp ngọn đuốc hồng EPUB y otros formatos totalmente gratis para leer en el ordenador u otros dispositivos electrónicos. Con nosotros usted puede encontrar otros libros del autor NGUYÊN MINH, que te pueden gustar, igual que el libro de Thắp ngọn đuốc hồng EPUB. Únete a nuestra comunidad y recibe gratis el libro de Thắp ngọn đuốc hồng EPUB y otros, no menos interesantes de la edición.
Descargar en PDF Thắp ngọn đuốc hồng PDF
Descargar en EPUB Thắp ngọn đuốc hồng EPUB
Descargar en DOC Thắp ngọn đuốc hồng DOC
Descargar en TXT Thắp ngọn đuốc hồng TXTÚltima descarga: días atrás

Reseñas de libro Thắp ngọn đuốc hồng


Carlos

Fácil de leer, fácil se entiende!!!

Adrian

Es uno de mis preferidos

Ana

Tener claro para qué necesita este libro y que ella puede dar.

Aitor

Hay también importantes desventajas

Andrea

Útil libro, un montón de información
Añadir comentario
Descargar EBOOK Thắp ngọn đuốc hồng autor NGUYÊN MINH gratis online

PDF: thp-ngn-uc-hng.pdf Thắp ngọn đuốc hồng PDF
EPUB: thp-ngn-uc-hng.epub Thắp ngọn đuốc hồng EPUB
DOC: thp-ngn-uc-hng.doc Thắp ngọn đuốc hồng DOC
TXT: thp-ngn-uc-hng.txt Thắp ngọn đuốc hồng TXT